Bảng giá dịch vụ chống thấm dột tại quận 2 | Bảo hành 12 NămBảng giá dịch vụ chống thấm dột tại quận 2 | Bảo hành 12 Năm

Tham khảo bảng báo giá dịch vụ chống thấm dột tại quận 2 của Ashun

Bảng giá dịch vụ chống thấm dột tại quận 2 của Ashun

✅ Dịch vụ thi công chống thấm dột bằng keo silicon Giá từ 20.000 – 40.000 đ/m²
✅ Dịch vụ thi công chống thấm dột bằng lưới thủy tinh Giá từ 40.000 – 60.000 đ/m²
✅ Dịch vụ thi công chống thấm dột bằng phun sơn Epoxy Giá từ 60.000 – 80.000 đ/m²
✅ Dịch vụ thi công chống thấm dột bằng màng chống thấm tự dính Giá từ 80.000 – 100.000 đ/m²

Bảng giá dịch vụ chống thấm dột nhà vệ sinh tại quận 2 của Ashun

✅ Dịch vụ thi công xử lý vết nứt tường nhà vệ sinh bằng keo Seal N-Flex 1 Giá từ 65.000 – 115.000 đ/m²
✅ Dịch vụ thi công chống thấm dột nhà vệ sinh bằng Sika Latex – TH Giá từ 75.000 – 125.000 đ/m²
✅ Dịch vụ thi công chống thấm dột tường nhà vệ sinh bằng KOVA Giá từ 85.000 – 135.000 đ/m²
✅ Dịch vụ thi công chống thấm dột nhà vệ sinh bằng Sika Top Seal – 107 2 thành phần Giá từ 95.000 – 145.000 đ/m²
✅ Dịch vụ thi công chống thấm dột nhà vệ sinh bằng Sika Maxbon Giá từ 105.000 – 150.000 đ/m²
✅ Dịch vụ thi công chống thấm dột nhà vệ sinh bằng màng chống thấm đàn hồi Giá từ 115.000 – 165.000 đ/m²
✅ Dịch vụ thi công chống thấm dột nhà vệ sinh bằng màng khò nóng bitum dày 3mm Giá từ 125.000 – 175.000 đ/m²
✅ Dịch vụ thi công chống thấm dột nhà vệ sinh bằng màng khò nóng bitum dày 4mm Giá từ 135.000 – 185.000 đ/m²
✅ Dịch vụ thi công chống thấm dột nhà vệ sinh bằng màng lỏng gốc Polyurethane Giá từ 145.000 – 275.000 đ/m²

Bảng giá dịch vụ chống thấm dột sân thượng tại quận 2 của Ashun

✅ Dịch vụ thi công chống thấm dột sân thượng bằng Sika Giá từ 65.000 – 115.000 đ/m²
✅ Dịch vụ thi công chống thấm dột sân thượng bằng Kova Giá từ 75.000 – 125.000 đ/m²
✅ Dịch vụ thi công chống thấm dột sân thượng bằng sơn epoxy Giá từ 85.000 – 135.000 đ/m²
✅ Dịch vụ thi công chống thấm dột sân thượng bằng nhựa đường Giá từ 95.000 – 145.000 đ/m²
✅ Dịch vụ thi công chống thấm dột sân thượng bằng màng khò nóng bitum dày 3mm Giá từ 105.000 – 155.000 đ/m²
✅ Dịch vụ thi công chống thấm dột sân thượng bằng màng khò nóng bitum dày 4mm Giá từ 115.000 – 165.000 đ/m²
✅ Dịch vụ thi công chống thấm dột sân thượng bằng màng gốc xi măng, Sika top, Lalex Giá từ 125.000 – 170.000 đ/m²
✅ Dịch vụ thi công chống thấm dột sân thượng bằng màng PU, Sika Plastic 632R Giá từ 135.000 – 285.000 đ/m²
✅ Dịch vụ thi công chống thấm dột sân thượng bằng màng khò gốc Bitum, Sika Giá từ 145.000 – 295.000 đ/m²
✅ Dịch vụ thi công lát gạch chống thấm dột sân thượng Giá từ 150.000 – 550.000 đ/m²

Bảng giá dịch vụ chống thấm dột tường tại quận 2 của Ashun

✅ Dịch vụ thi công chống thấm dột tường bằng sơn chống thấm Giá từ 55.000 – 105.000 đ/m²
✅ Dịch vụ thi công chống thấm dột tường bằng Kova Giá từ 65.000 – 115.000 đ/m²
✅ Dịch vụ thi công chống thấm dột tường bằng Sika Giá từ 75.000 – 125.000 đ/m²
✅ Dịch vụ thi công chống thấm tường bằng màng tự dính Giá từ 85.000 – 135.000 đ/m²
✅ Dịch vụ thi công chống thấm dột chân tường Giá từ 95.000 – 145.000 đ/m²
✅ Dịch vụ thi công chống thấm dột tường nhà vệ sinh bằng KOVA Giá từ 105.000 – 155.000 đ/m²
✅ Dịch vụ thi công chống thấm dột tường chung cư Giá từ 115.000 – 165.000 đ/m²
✅ Dịch vụ thi công chống thấm dột tường bằng bằng tôn Giá từ 125.000 – 175.000 đ/m²
✅ Dịch vụ thi công chống thấm dột tường nhà trọn gói Liên hệ

Bảng giá dịch vụ chống thấm dột bể bơi, bể nước tại quận 2 của Ashun

✅ Dịch vụ thi công chống thấm dột bằng Intoc Giá từ 145.000 – 165.000 đ/m²
✅ Dịch vụ thi công chống thấm dột bằng sơn Epoxy Giá từ 245.000 – 345.000 đ/m²
✅ Dịch vụ thi công chống thấm dột bằng màng tự dính Giá từ 140.000 – 240.000 đ/m²
✅ Dịch vụ thi công chống thấm dột bằng Sika và phụ gia Giá từ 145.000 – 165.000 đ/m²
✅ Dịch vụ thi công chống thấm dột bằng màng rải nước Giá từ 260.000 – 360.000 đ/m²
✅ Dịch vụ thi công chống thấm dột bằng mang Polyrua Giá từ 420.000 – 520.000 đ/m²
✅ Dịch vụ thi công chống thấm dột bằng màng dạng mao dẫn, thẩm thấu Giá từ 135.000 – 235.000 đ/m²
✅ Dịch vụ thi công chống thấm dột bằng hỗn hợp Sika Latex – Nước – Xi măng Giá từ 115.000 – 215.000 đ/m²
✅ Dịch vụ thi công chống thấm dột mạch ngừng bằng Sika Top và Sika Seal 107 Giá từ 185.000 – 285.000 đ/m²
✅ Dịch vụ thi công chống thấm dột bằng màng 2 thành phần: 3 lớp kết hợp + lưới gia cường Giá từ 190.000 – 290.000 đ/m²

Bảng giá dịch vụ chống thấm dột sàn nhà tại quận 2 của Ashun

✅ Dịch vụ thi công chống thấm dột sàn bằng sơn epoxy hệ lăn KCC Hàn Quốc Giá từ 55.000 – 105.000 đ/m²
✅ Dịch vụ thi công chống thấm dột sàn bằng sơn epoxy hệ lăn KCC ADO20 – APT Giá từ 65.000 – 115.000 đ/m²
✅ Dịch vụ thi công chống thấm dột sàn bằng sơn epoxy hệ lăn KCC Hàn Quốc ADO121 – APT Giá từ 75.000 – 125.000 đ/m²
✅ Dịch vụ thi công chống thấm dột sàn bằng sơn epoxy tự san phẳng với độ dày 1mm Giá từ 195.000 – 220.000 đ/m²
✅ Dịch vụ thi công chống thấm dột sàn bằng sơn epoxy tự san phẳng với độ dày 2mm Giá từ 365.000 – 400.000 đ/m²
✅ Dịch vụ thi công chống thấm dột sàn bằng sơn epoxy kháng, chống chịu axit bằng hệ lăn Giá từ 110.000 – 130.000 đ/m²
✅ Dịch vụ thi công chống thấm dột sàn bằng sơn epoxy kháng, chống chịu axit tự san phẳng Giá từ 245.000 – 265.000 đ/m²
✅ Dịch vụ thi công chống thấm dột sàn bằng sơn epoxy chống tĩnh điện hệ lăn Giá từ 125.000 – 145.000 đ/m²
✅ Dịch vụ thi công chống thấm dột sàn bằng sơn epoxy chống tĩnh điện tự san phẳng 1mm Giá từ 450.000 – 485.000 đ/m²
✅ Dịch vụ thi công chống thấm dột sàn bằng sơn epoxy chống tĩnh điện tự san phẳng 2mm Giá từ 650.000 – 695.000 đ/m²
✅ Dịch vụ thi công chống thấm dột sàn bằng sơn epoxy chống tĩnh điện tự san phẳng 3mm Giá từ 850.000 – 895.000 đ/m²

Bảng giá dịch vụ chống thấm dột tầng hầm tại quận 2 của Ashun

✅ Dịch vụ thi công xử lý vết nứt bê tông bằng Foam, Senlong SL668, SL669 Giá từ 165.000 – 215.000 đ/m²
✅ Dịch vụ thi công xử lý vết nứt bê tông bằng Epoxy, Sikadur 731, Sikadur 752 Giá từ 215.000 – 265.000 đ/m²
✅ Dịch vụ thi công chống thấm sàn đáy tầng hầm Màng gốc xi măng, Sikatop Seal, Sika Lalex Giá từ 115.000 – 165.000 đ/m²
✅ Dịch vụ thi công chống thấm sàn đáy tầng hầm Màng khò gốc Bitum, Sika Bituseal T130SG Giá từ 175.000 – 225.000 đ/m²
✅ Dịch vụ thi công chống thấm sàn đáy tầng hầm Màng PU, Sika Plastic 632R, Fosroc Nitoproof 600 Giá từ 215.000 – 265.000 đ/m²

Bảng giá dịch vụ chống thấm dột tính theo m² tại quận 2 của Ashun

✅ Dịch vụ thi công chống thấm dột diện tích nhỏ hơn 50 m² Giá từ 24.000 – 29.000 đ/m²
✅ Dịch vụ thi công chống thấm dột diện tích từ 50 m² đến 100 m² Giá từ 22.000 – 27.000 đ/m²
✅ Dịch vụ thi công chống thấm dột diện tích từ 100m² đến 200m² Giá từ 20.000 – 25.000 đ/m²
✅ Dịch vụ thi công chống thấm dột diện tích từ 200m² đến 300m² Giá từ 18.000 – 23.000 đ/m²
✅ Dịch vụ thi công chống thấm dột diện tích từ 300m² đến 400m² Giá từ 16.000 – 21.000 đ/m²
✅ Dịch vụ thi công chống thấm dột diện tích từ 400m² đến 500m² Giá từ 14.000 – 19.000 đ/m²
✅ Dịch vụ thi công chống thấm dột diện tích từ 500m² đến 1000m² Giá từ 12.000 – 17.000 đ/m²
✅ Dịch vụ thi công chống thấm dột diện tích từ 1000m² trở lên Giá từ 10.000 – 15.000 đ/m²

Bảng giá một số hạng mục liên quan của Ashun tại quận 2

✅ Dịch vụ thi công sửa chữa, lợp tôn mới Giá từ 90.000 – 120.000đ/m²
✅ Dịch vụ thi công thay mới mái tôn Giá từ 120.000 – 150.000đ/m²
✅ Dịch vụ thi công sửa, thay máng xối inox Giá từ 150.000 – 250.000VNĐ/m
✅ Dịch vụ thi công sửa, thay máng xối tôn Giá từ 120.000 – 150.000VNĐ/m

Dịch Vụ Chống Thấm Dột Nhà Tại Quận 2 với nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực chống thấm trần, Chống thấm sàn mái, Chống thấm sân thượng, Chống thấm tường, Chống thấm nhà vệ sinh.

Với đội ngũ nhân viên của Ashun chúng tôi là các kỹ thuật, kỹ sư giầu kinh nghiệm, đội thợ năng động, nhiệt tình và đặt tiêu chí phục vụ lên hàng đầu. Ashun chúng tôi đã tham gia xử lý hàng trăm công trình với nhiều sự cố thấm dột đa dạng khác nhau.Ashun chúng tôi là đơn vị cung cấp dịch vụ chống thấm dột nhà tại quận 2 rẻ nhất và uy tín nhất hiện nay.
Bằng các phương pháp tiên tiến và vật tư phương tiên chuyên dụng. Dịch vụ chống thấm tại quận 9 chúng tôi luôn đảm bảo và bảo hành công trình thực hiện cho quý khách.

Dịch vụ chống thấm dột nhà tại quận 2

Dịch vụ chống thấm dột nhà tại quận 2

dịch vụ chống thấm dột nhà tại quận 2 hay trần của chúng tôi:

Dịch vụ chống thấm dột tại quận 2 xây dựng các hạng mục:tư vấn,thiết kế, xây mới,sửa chữa cũ các công trình nhà ở,sửa chữa nhà chung cư, sửa chữa nhà phố, sửa chữa nhà biệt thự , sửa chữa nhà cấp 4, sửa chữa nhà vệ sinh sửa chữa nhà bếp, sửa chữa phòng khách…..

Dịch vụ chống thấm dột nhà tại quận 2 nhận chống thấm dột các hạng mục,bằng các loại vật liệu hiện nay,bảo hành lâu năm không bị thấm lại,chống thấm triệt để.

Dịch vụ chống thấm dột nhà tại quận 2 chuyên chống thấm toàn bộ bề mặt: chống thấm dột trần, chống thấm sênô, chống thấm mái chéo, chống thấm dột sân thượng , chống thấm dột mái bê tông,chống thấm nhà WC,chống thấm thấm nhà vệ sinh, Chống thấm tường….vv

Tư vấn báo giá và cung cấp các giải pháp chống thấm công trình dân dụng và công nghiệp.

– Cho thuê nhân lực, nhân công, kỹ sư, chuyên gia trong lĩnh vực chống thấm cho các đơn vị xây dựng, cá nhân có nhu cầu sửa dụng.

banner-chong-tham-uy-tin-tai-tphcm

dịch vụ chống thấm dột tại quân 2 Thành Phố Hồ Chí Minh và các Huyện, Tĩnh ,Thành Phố trên địa bàn Việt Nam

Không chỉ riêng Dịch vụ chống thấm dột nhà tại quận 2 mà Ashun chúng tôi còn nhận chống thấm dột các các quận huyện, Thành Phố trên địa bàn Việt Nam như:

 1. Dịch vụ chống thấm dột nhà tại Bình dương.
 2. Dịch vụ chống thấm dột nhà ở tại Đồng nai
 3. Dịch vụ chống thấm dột nhàt tại Vũng tàu
 4. Dịch vụ chống thấm dột nhà tại Hà tĩnh
 5. Dịch vụ chống thấm dột nhà tại Nghệ an
 6. Dịch vụ chống thấm dột nhà tại hà nội
 7. Dịch vụ chống thấm dột nhà tại Phú quốc
 8. Dịch vụ chống thấm dột nhà Đà Nắng
 9. Dịch vụ chống thấm dột nhà Long An
 10. Dịch vụ chống thấm dột nhà Nha Trang

bao-gia-dich-vu-chong-tham

Những hạng mục ma dịch vụ chống thấm dột nhà tại quân 2 chuyên nhận thi công:

 1. Công Ty dịch vụ chống thấm dột nhà tại quận 2 chuyên nhận sửa chữa nhà trọn gói nâng cấp nhà và cải tạo nhà cũ ….
 2. Dịch vụ chống thấm dột nhà quận 2 nhận thi công lát lại gạch men, thi công ốp gạch sàn nhà,gạch tường nhà, gạch nhà bếp, gạch hồ bơi,….
 3. Dịch vụ chống thấm tại quận 2 chuyên Thi công trần thạch cao các loại và vách thạch cao một mặt, hai mặt,vách ngăn giá rẻ
 4. Dịch vụ chống thấm dột nhà tại quận 2 nhận thi công sơn nước,sơn nhà, sơn dầu, sơn pu , sơn tường, cửa,…
 5. Chống thấm dột nhà tại quận 2 nhận lắp đặt điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà,….
 6. Chống thấm dột tại quận 2 chuyên về chống thấm, chống dột triệt để,….
 7. Đội chống thấm dột nhà tại quận 2 thi công lắp đặt cửa, vách ngăn nhôm kính,….
 8. Dịch vụ chống thấm dột nhà ở tại quận 2 làm tường rào, tiểu cảnh sân vườn,lan kan, cầu thang sắt, cửa sắt,….
 9. Thợ chống thấm dột nhà tại quận 2 nhận thi công giấy dán tường,cửa cuốn giá rẻ…
 10. Dịch vụ chống thấm tại quận 2 chuyên thi công đá hoa cương.
 11. Dịch vụ chống thấm nhà tại quận 2 Chuyên thi công mái tôn, sửa chữa mái tôn,….

Thông tin liên hệ Ashun tư vấn báo giá dịch vụ chống thấm dột tại quận 2

 • ☎️ Hotline: 0904.072.157
 • 🏠 Địa chỉ: Chi nhánh tại quận 2
 • 🌍 Website: Chongthamtphcm.net
 • 📧 Mail: Chongthamashun@gmail.com

Các dịch vụ liên quan chống thấm dột tại quận 2 của Ashun


Tìm Kiếm

CÔNG TY THUẬN PHÁT NHƯ Ý